26 ஜூலை, 2010

ஊர்ப் பழமை அறிமுக விழா

4 கருத்துகள்:

பரிசல்காரன் சொன்னது…

விழா சிறக்க வாழ்த்துகள் தலைவரே!

நிகழ்காலத்தில்... சொன்னது…

மருதாச்சல அடிகளார் சிறந்த சிந்தனையாளர், பொருத்தமான நபர் இந்த நூல் வெளியீட்டிற்கு..

வாழ்த்துகிறேன், வருகிறேன்..

ஜோதிஜி சொன்னது…

புதிய சேர்தளம் பெயர் மிகச் சிறப்பு.

பழமைபேசிக்கு வாழ்த்துகள்.

உரை சிறப்பாக இருக்க வேண்டும் ஆமாம்?

நிகழ்காலத்தில்... சொன்னது…

தலயப்போல வருமா :))

கருத்துரையிடுக