5 ஏப்ரல், 2011

தவற விடாதீர்கள்....

உங்கள் தொகுதியில் நிற்கும், வேட்பாளருக்கு வாக்களியுங்கள் அல்லது யாருக்கும் ஓட்டளிக்கப் பிடிக்கவில்லையென்றால் இருக்கவே இருக்கிறது 49 ‘ஓ’.  ஐந்து வருடங்களுக்கொரு முறை உங்களுக்கு கிடைக்கும் வாய்ப்பைத் தவற விடாதீர்கள்.  ஓட்டளியுங்கள்.